Uprzejmie informuję, że Komisja w składzie zgodnym z Zarządzeniem nr 37/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 02 marca 2017 roku, dokonała oceny oraz zaopiniowała 9 ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. Wójt Gminy Damnica, po zapoznaniu się z opinią komisji, dokonał wyboru przyznając dotację następującym organizacjom pozarządowym w kwotach:

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Nr

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Stowarzyszenie Promyk w Damnicy

Organizacja wycieczek integracyjnych do Szymbarku i Kluk

5 000,00

RAZEM

5 000,00

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nr

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Zespół Sportowy Polonez Bobrowniki

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie młodzieży i organizacja zawodów sportowych dla miejscowości Damna i Bobrownik

40 000,00

2

Klub Sportowy Damnica

Realizacja zadań sportowych przez Klub Sportowy Damnica – moja przygoda ze sportem. Rozwój kultury fizycznej i propagowanie aktywnego trybu życia

61 000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Domaradz

Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Damnica

3 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy

Aktywna sobota

3 000,00

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Damnicy

Pasja, integracja, wypoczynek – 2017

6 000,00

6

Stowarzyszenie „Aktywni Razem”

Wyprawa z kijkami

4 000,00

7

Fundacja Bocianie Gniazdo

Różnorodne formy aktywności ruchowej dzieci z gminy Damnica podczas aktywnego wypoczynku w Runowie

0,00

8

Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych

3 000,00

RAZEM

120 000,00

Dokument w wersji PDF do pobrania:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku