Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Damnica

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Górna 8, 76-231 Damnica

tel. / fax 59 8113-248,

e-mail: kierownik.gops@damnica.pl

Więcej szczegółów na stronie www.gops.damnica.pl lub bezpośrednio w ośrodku