OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DAMNICA W 2016 ROKU

Uprzejmie informuję, że Komisja w składzie zgodnym z Zarządzeniem nr 24/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny i przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dokonała weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. W wyniku ww. weryfikacji przyznano organizacjom pozarządowym dotacje w następującej wysokości:

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Nr Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanej dotacji
1 Stowarzyszenie Promyk
w Damnicy
Organizacja wycieczek integracyjnych 5 000,00
RAZEM 5 000,00

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Nr Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanej dotacji
1 Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne „Aktywni Damnica Bądź aktywny, bądź sprawny, bądź zdrowy! 8 900,00
2 Zespół Sportowy „Polonez” Bobrowniki Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie młodzieży i organizacja zawodów sportowych dla miejscowości Damna i Bobrownik 38 875,00
3 Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Domaradz Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Damnica 6 000,00
4 Klub Sportowy Damnica „Trzymaj formę”. Rozwój kultury fizycznej i propagowanie aktywnego trybu życia. Realizacja zadań sportowych w Damnicy. 70 225,00
5 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy Aktywna sobota 3 000,00
6 Uczniowski Klub Sportowy w  Zagórzycy Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych 3 000,00
RAZEM 130 000,00

Dokument w postaci PDF do pobrania poniżej:

Ogloszenie w wersji PDF