Na wniosek gminy Damnica, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła ograniczenie prędkości do 50 km/h w Domaradzu na odcinku nieopodal przejścia dla pieszych.
Taka zmiana organizacji ruchu to kolejny krok w poprawie bezpieczeństwa pieszych, a przede wszystkim dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, które korzystają z przystanku autobusowego.
Jak już wcześniej informowaliśmy w ramach umowy kompleksowej z Energa-Oświetlenie Sp. z o.o. zamontowano również dodatkowy punkt oświetleniowy w Domaradzu przy przejściu dla pieszych, który zdecydowanie poprawi widoczność na tym odcinku.

Czynione są dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na wszystkich newralgicznych miejscach w naszej gminie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.