10 listopada odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy. Była to ostatnia sesja V kadencji. Zdzisław Kwaśniewski, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za współpracę wszystkim radnym, Wójtowi Gminy, wszystkim urzędnikom i przedstawicielom gminnych jednostek. Maria Janusz, Wójt Gminy Damnica dokonała podsumowania za okres mijającej kadencji. Przypomniała najważniejsze inwestycje, dokonania gminy. – Wszystkim serdecznie dziękuję za te cztery lata. Wielu z Państwa wykazało się ogromnym zaangażowaniem w sprawy samorządu, poświęcając im bardzo dużo czasu i pracy. Nasze obrady niejednokrotnie były bardzo burzliwe, zdarzało się, że emocje brały górę nad rozsądkiem, a racje polityczne nad merytorycznymi. To była lekcja współpracy. Ta współpraca była niezbędna, by samorząd mógł efektywnie funkcjonować. I pokazała nam, że
z przeciwnikiem politycznym można i warto rozmawiać, a czasem nawet przyznać mu rację, zawsze zaś – szukać rozwiązań kompromisowych, korzystnych nie dla polityków, ale dla społeczeństwa – mówiła Maria Janusz.
Podsumowania działalności Rady Gminy dokonał Zdzisław Kwaśniewski, a o swojej pracy za okres mijającej kadencji opowiadali przewodniczący poszczególnych komisji.
Każdy z radnych, sołtysów oraz przedstawicieli gminnych jednostek otrzymał pamiątkowe podziękowanie, kalendarz oraz symboliczny kwiatek.