✅Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 — zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa”
👉Gmina Damnica otrzyma dofinansowanie w kwocie 336 876,19 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zostanie przeznaczone na budowę przystani kajakowej w Damnie.

Realizacja zadania ma obejmować:
👉budowę stałego pomostu cumowniczego oraz slipu do wodowania małych jednostek pływających
👉umocnienie brzegu rzeki faszyną wzdłuż planowanego pomostu
👉budowę ciągów komunikacyjnych – drogi wewnętrznej na terenie przystani wraz z zatoką postojową z parkingiem oraz ścieżką żwirową łączącą parking z pomostem
👉budowę małej architektury w postaci: wiaty, suszarek na kajaki, osłon przenośnych sanitariatów, ławostołów drewnianych, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery wraz z zestawem naprawczym
👉ogrodzenie całego terenu
👉montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz oznakowania drogowego i wodnego

Przedmiotem projektu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Łupawie poprzez budowę przystani kajakowej wraz z jej zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku.
➡️Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.
➡️Celem bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie szlaku wodnego na rzece Łupawie dla turystyki kajakowej.