5 czerwca dokonano uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego w Zagórzycy. Boisko będzie służyło wszystkim mieszkańcom miejscowości do uprawiania wielu sportów – między innymi piłki nożnej, piłki siatkowej, czy koszykówki. W marcu przeprowadzono postępowanie przetargowe,         w drodze którego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie boiska. Prace budowlane trwały ponad półtora miesiąca.

Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali wójt gminy Damnica Pani Maria Janusz oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Kwaśniewski. – Mamy nadzieję, że to boisko przyczyni się do poprawy jakości sportu w naszej gminie. Jest ono bardzo ważną inwestycją, która zdecydowanie poprawi naszą bazę sportowo-rekreacyjną – mówiła Maria Janusz. Niesprzyjająca pogoda sprawiła, że druga część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zagórzycy. – Serdecznie dziękujemy Pani Wójt, radnym gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego boiska. To ważne przedsięwzięcie nie tylko dla mieszkańców Zagórzycy, ale także dla całej gminy – dziękował Robert Nowak, dyrektor szkoły wręczając kwiaty i pamiątkowe grawertony przedstawicielom samorządu.         Z kolei zaproszeni goście złożyli na ręce dyrektora Nowaka kilka kompletów i zestawów piłek do gry. Wśród nich byli także dyrektorzy szkół z gminy Damnica – Pani Joanna Rusak (ZS Damno), Elżbieta Kołtun (SP Domaradz) oraz Andrzej Kordylas (ZS Damnica), którzy także przekazali drobne upominki.

Wójt gminy Damnica podziękowała także pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia. Byli to: Ludmiła Wiczkowska, która zajęła się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na budowę boiska, Teresa Osiewicz, która sprawowała opiekę merytoryczną nad inwestycją oraz Paweł Lewandowski, który przeprowadził postępowanie przetargowe. – Wkład tych urzędników był nieoceniony w sprawnym i rzetelnym wykonaniu wszystkich niezbędnych prac przy opracowaniu dokumentacji i wykonaniu przedsięwzięcia – mówiła wójt Maria Janusz.

– Jesteśmy przekonani, że boisko będzie w pełni wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców Zagórzycy. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli wiele pracy w szybką realizację projektu – mówił Zbigniew Pawłowski, radny gminy Damnica.

Podczas uroczystości dyrektor Robert Nowak zaprosił Panią Wójt oraz Przewodniczącego Rady Gminy do krótkiej prezentacji swoich umiejętności sportowych. Na sali gimnastycznej włodarze naszej gminy rozegrali ze sobą krótki sparing, wrzucając piłkę do kosza.

Na zakończenie młodzież Zespołu Szkół w Zagórzycy przygotowała krótki program artystyczny, a goście zostali poczęstowani specjalnym tortem w kształcie boiska.