Na brakującym odcinku drogi o długości 330 m została wymieniona nawierzchnia, którą wykonano w technologii betonowej, tak jak pozostały odcinek.Dodatkowo utwardzone zostało pobocze jezdni.
Częściowo poszerzono jezdnię do 3,5 m na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową.
Łączny przebudowany odcinek w roku ubiegłym i bieżącym to ok. 1,3 km.
Budowa tej drogi, której znaczną część zakończyliśmy w poprzednim roku jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych mającą strategiczne znaczenie komunikacyjne.Łączy bowiem północną część naszej gminy tworząc szlak komunikacyjny z miejscowości Świecichowo, Mrówczyno czy nawet Bięcino z miejscowościami Damno i Bobrowniki.