W piątek 19 lipca br. miało miejsce oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego mostu w Damnie. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Damnica i Powiat Słupski przy wsparciu środków pochodzących z budżetu państwa. Łączny koszt zadania to ponad 3,5 mln zł. W uroczystości wzięli udział wicewojewoda Mariusz Łuczyk, wójt Andrzej Kordylas, starosta Paweł Lisowski, dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Maria Matuszewska, radni oraz mieszkańcy naszej gminy. Otwarciu towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi dokonane przez najmłodszych mieszkańców. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez Sołtysa Damna Pana Jerzego Licow.