Jak każdego roku, uczniowie klas czwartych szkół podstawowych z Damna, Domaradza, Damnicy i Zagórzycy korzystają z zajęć sportowych realizowanych w Parku Wodnym w Redzikowie. Dofinansowanie do zajęć pochodzi z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a dowóz do Redzikowa zapewnia Zakład Gospodarki Komunalnej . Jak podkreślają dyrektorzy i nauczyciele z naszych szkół, taka forma zajęć wychowania fizycznego spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Program zajęć na basenie jest bardzo atrakcyjny, co sprawia, że dzieci z niecierpliwością czekają na te dni, w których planowane są wyjazdy do Parku Wodnego w Redzikowie. – Bardzo nas cieszy, że dzieci z Gminy Damnica lubią do nas przyjeżdżać – mówi Roman Wójcik, prezes zarządu Parku Wodnego w Redzikowie. – Każdego roku komisja zabezpiecza środki finansowe na ten cel, ponieważ płyną do nas informacje, że tego rodzaju zajęcia są bardzo potrzebne. Wiemy od pedagogów, że zajęcia te wyzwalają wiele pozytywnych emocji, a poza tym intensywnie rozwijają sportowe zamiłowania uczniów – mówi Aleksandra Studzińska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy. Same dzieci z uśmiechami na twarzy oceniają naukę pływania. – Mamy świetnych instruktorów i każda godzina spędzona w basenie jest dla nas wielkim przeżyciem – oceniają.