Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi
ogłasza nabory wniosków na granty i dofinansowania dla organizacji pozarządowych
(w tym stowarzyszeń zwykłych oraz KGW ).

 

 

O powierzenie grantów w ramach następujących zakresów:

Zakres 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej – wyposażenie

Zakres 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej – infrastruktura

Zakres 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej w formie szkoleń

Zakres 1.1.1.1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców.

(szczegółowe informacje po kliknięciu w odnośniki)

ORAZ

Nabory wniosków na dofinansowania  w ramach 2 zakresów dot.:

Zakres 1.1.1.3. Wsparcie sieciowych projektów współpracy – społeczne centra aktywności

Zakres 1.2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

(szczegółowe informacje po kliknięciu w odnośniki)