Za nami pierwsza sesja Rady Gminy Damnica, podczas której Wójt i nowa Rada Gminy złożyli ślubowanie. Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Kazimierz Kozina, na wiceprzewodniczącego wybrano Zbigniewa Kaźmierskiego.

Wójt Pan Andrzej Kordylas złożył uroczyste ślubowanie.

Rada Gminy podjęła uchwały o  powołaniu Komisji :

– Komisja Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Inwestycji – przewodniczącym został Pan Malinowski Łukasz.

– Komisja Budżetu i Finansów – przewodnicząca Pani Szarłot – Dietrich Agnieszka.

– Komisja  Oświaty i Spraw Społecznych – przewodnicząca Pani Seweryńska Sławomira.

– Komisja Skarg Wniosków i Petycji – przewodniczący Pan Kiczmachowski Grzegorz.

– Komisja Rewizyjna – Pan Obert Paweł.