AKTUALIZACJA

PLAN BEZPŁATNYCH DOJAZDÓW DO DAMNICY DLA SENIORÓW

Wychodzimy  naprzeciw potrzebom  seniorów  gminy, którzy mają utrudniony dojazd do  Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy lub ośrodka zdrowia .

Od 1 lutego 2019r. pilotażowo zostanie wdrożone udogodnienie komunikacyjne –  darmowe kursy busów bezpośrednio do Damnicy  dla osób starszych(emerytów i rencistów).

Koncepcja uzyskała pozytywną opinię Gminnej Rady Seniorów .

Plan dowozów będzie w najbliższym czasie monitorowany – może ulegać zmianom, po dokładnym rozeznaniu jakie jest zapotrzebowanie na częstotliwość dojazdów oraz nasze możliwości finansowe i techniczne.

Aktualizację planu dowozów będzie można sprawdzać pod zakładką PLAN DOJAZDÓW DLA SENIORÓW  – górny pasek na naszej stronie

Plan dowozu i kursów powrotnych:

PONIEDZIAŁKI BUS :

Świecichowo    9:00

Mrówczyno      9:05

Bięcino              9:10

Budy                  9:15

(przystanki autobusowe)

POWRÓT sprzed CEiKu godz. 11:00

 

WTORKI AUTOBUS:

Bobrowniki „Szwecja”           9:00

Skibin                                     9:00

Łebień                                     9:05

Stara Dąbrowa                       9:10

Domaradz                               9:15

Mianowice                             9:20(przy sklepie na wyjeździe do Damnicy)

Zagórzyca                              9:25

Karzniczka                             9:30

(przystanki autobusowe)

POWRÓT sprzed CEiKu godz.   11:00

ŚRODY AUTOBUS:

Dąbrówka      9:00

Wiszno          9:03

Bobrowniki    9:05 (przy kapliczce)

Świtały           9:10

Łojewo           9:15

Damno            9:20

POWRÓT sprzed CEiKu godz. 11:00

 

Dla seniorów (emerytów i rencistów) z miejscowości Wielogłowy, Sąborze, Paprzyce,  Zagórzyczki, Bięcino Kolonia, Dębniczka, Głodowo, Wiatrowo, Jeziorka, Dąbrówka Kolonia, Strzyżyno, Stara Dąbrowa Kolonia będą organizowane dojazdy indywidualne po wcześniejszym zgłoszeniu seniora do Gminnego Ośrodka Pomocy tel.: 59 811 32 48 i uzgodnieniu dokładnego terminu dojazdu. Zgłoszenia o chęci dojazdu prosimy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem.