W dniu 08 lipca 2016 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego dla cmentarza w Damnie – z montażem jednego punktu czerpalnego przy wjeździe na cmentarz. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego – firma z Tuchomia przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji na wykonane roboty. Planowane zakończenie inwestycji to 30 listopada 2016 r.