👉Wczoraj zawarta została umowa na przebudowę części budynku po szkole w Domaradzu.
👉Prace obejmować będą między innymi zmianę układu pomieszczeń – wykonanie szatni oraz sali ćwiczeń z dawnego pomieszczenia sali komputerowej oraz przebudowę toalet – wykonanie oddzielnej toalety dla niepełnosprawnych oraz łazienki przy sali ćwiczeń, a także wymianę drzwi 💪💪💪
👉Koszt: 170 075,57 zł
👉Termin wykonania: listopad 2020 r.
👉Dofinansowanie w ramach projektu Senior+ w wysokości 80% kosztów prac budowlanych oraz doposażenia.
👉Wykonawcą jest firma: Zakład Murarsko Malarski Czesław Chadacz wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego.