6 lutego  2019 r. w Kobylnicy odbyło się spotkanie podsumowujące jeden z etapów realizacji projektu pn. Srebrna Sieć, w którym udział bierze również Nasza Gmina.
Projekt ten polega na świadczeniu seniorom zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj.:
teleopieka
rehabilitacja domowa
instrumenty animacji środowiskowej – sąsiedzkie sieci
samopomocowe i promocja wolontariatu senioralnego
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
srebrny telefon
Więcej informacji o samym projekcie na: www.srebrnasiec.pl
Spotkanie było prowadzone przez Panią Patrycję Osińską – koordynatorkę projektu, a uczestniczyli w nim Rady Seniorów, opiekunowie, pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie projektu, Starosta Słupski oraz włodarze gmin partnerskich.
Nasza Gmina była reprezentowana przez Zastępcę Wójta Grzegorza Kiczmachowskiego, Gminną Radę Seniorów i pracowników GOPS.