W poniedziałek odbyło się ostatnie, XI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Damnicy, połączone z uroczystym zakończeniem I kadencji Rady (lata 2019-2021), która była pierwszą w historii Samorządu Gminy Damnica.

Warto przypomnieć, że Gminna Rada Seniorów w Damnicy powstała jako organ doradczo – konsultacyjny,  w celu pobudzania aktywności seniorów. W Radzie zasiadało 7 radnych, którzy byli przedstawicielami społeczności senioralnej w gminie. Wszyscy działali społecznie, by poprawić życie seniorów i ułatwić komunikację pomiędzy nimi, a lokalnym samorządem,  poprzez wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach ich dotyczących.

Wiceprzewodniczący, Pan Walter Cymek, w krótkim sprawozdaniu zrelacjonował działania Rady Seniorów w trakcie 3 – letniej kadencji. Serdecznie podziękował wszystkim członkom Rady za zaangażowanie w trakcie pełnienia funkcji radnych oraz wszystkim osobom wspierającym działalność Rady Seniorów, szczególnie Wójtowi Gminy Damnica za okazaną pomoc oraz życzliwość.

Za zaangażowanie w życie samorządu oraz  pracę dla dobra seniorów Gminy Damnica, członkowie Rady otrzymali podziękowania i okolicznościowe statuetki od Przewodniczącego Rady Gminy Damnica Kazimierza Kozina oraz Wójta Gminy Damnica Andrzeja Kordylasa.