Pracownicy Urzędu Gminy w Damnicy zaangażowali się w akcję oddawania osocza osobom chorym na COVID-19.
Akcję w tut. Urzędzie zainicjowała Pani Jolanta, która przekazała „życiodajny płyn” osobom potrzebującym już dwukrotnie!!!
W tygodniu poświątecznym do akcji przyłączyli się kolejni pracownicy: Pan Kamil oraz Pan Zdzisław.
Apelujemy do wszystkich osób spełniających odpowiednie warunki do oddania osocza, mieszkańców Gminy Damnica by wsparli tych, którzy walczą o zdrowie i życie. To naprawdę nie boli i nic nie kosztuje, a świadomość, że można komuś uratować życie jest bezcenna!