W dniu wczorajszym (29.12.) w kancelarii notarialnej została podpisana umowa darowizny, pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki Gospodarstwa Rolnego ŁAN, Panem Janem Begedzą, a Wójtem Gminy Damnica, na mocy której Gmina Damnica stała się prawnym właścicielem działki nr 189 w Mianowicach, na której znajduje się pomnik upamiętniający historyczną „Bitwę pod Mianowicami”.

Przypomnijmy –  18 marca 1807 roku właśnie w tym miejscu odbyła się potyczka pomiędzy wojskami polskimi walczącymi u boku Napoleona, a oddziałami pruskimi, które pod wodzą majora Schilla pojawiły się pod wsią Mianowice. Zaatakowali oni polskie straże i napadli na główne siły zakwaterowane w Zagórzycy. Pamiątkowy obelisk powstał dzięki staraniom Związku Weteranów z Zagórzycy. Wspomogli ich rolnicy z Karzniczki, którzy w lesie znaleźli wielki głaz narzutowy. Był on tak wielki, że trzeba go było rozsadzić na 2 części, które ważyły ponad 20 ton. Z kolei tablica informująca o tych wydarzeniach powstała z inicjatywy Gimnazjum w Damnicy. Od kilkunastu lat w rocznicę bitwy uczniowie Zespołu Szkół w Damnicy składają hołd poległym żołnierzom odbywając pod pomnikiem lekcję historii.

Od 2019 roku w efekcie negocjacji prowadzonych z inicjatywy Wójta, doszło do porozumienia między gminą, a prywatnym właścicielem. Po dwuletniej procedurze udało się nieodpłatnie nabyć część działki wraz z pomnikiem, po to, aby w przyszłości pozyskać środki zewnętrzne na zagospodarowanie tego obiektu i jego odrestaurowanie.

Serdeczne podziękowania dla Zarządu Spółki Gospodarstwa Rolnego ŁAN za wyrażenie chęci przekazania na rzecz gminy części nieruchomości, na której znajduje się pomnik oraz za zaangażowanie podczas długotrwałej procedury, którą udało się pomyślnie zakończyć.