Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm
z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

➡️Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.
➡️Na stronie dostępne są informacje na temat wsparcia dla firm oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru czasu pracy w sytuacji spadku obrotów gospodarczych.
➡️Ponadto można uzyskać informacje jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych m.in. w ramach środków w wysokości 80 mln zł wygospodarowanych przez samorząd województwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Środki te pomogą ograniczyć społeczne i gospodarcze straty związane
z epidemią COVID-19, z której skutkami borykają się pomorscy przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

Uruchomiona została również na Facebooku specjalna „Tablica Ogłoszeń” Pomoc dla firm !Pomorskie dedykowana dla przedsiębiorców oferujących określone produkty np. z krótkim terminem przydatności oraz tym szukającym określonych produktów czy współpracy w zakresie uruchomienia konkretnej produkcji. Tablica ogłoszeń na Facebooku jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1116442035388176