W dniu dzisiejszym Wójt Gminy spotkał się z Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu firmy ZETO Koszalin. Celem spotkania była prezentacja m.in. nowego systemu e-usługi skierowanego dla mieszkańców naszej gminy. Portal Mieszkańca umożliwiłby bezpieczną komunikację pomiędzy mieszkańcem, a urzędem. Dzięki systemowi mieszkańcy będą mieli możliwość wglądu do stanu załatwienia swoich spraw prowadzonych przez urząd, ale także dostęp do aktualnych informacji o charakterze finansowym związanym z rozliczeniami podatków oraz opłat lokalnych wraz z możliwością realizacji płatności elektronicznej. Ewentualne wdrożenie systemu w naszym urzędzie nastąpi pod koniec I kwartału 2022 roku.