,,By Ziemia pozostała piękna i zasobna ”
Powiatowe obchody Dnia Ziemi
w Zespole Szkół w Damnicy – 2010

        Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Rok 2010 to rok jubileuszowy – świętujemy 40.lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie, 20.lecie w Polsce i 10.lecie w powiecie słupskim. Wieloletnią tradycją Zespołu Szkół w Damnicy jest koordynacja działań związanych z Dniem Ziemi. W związku z tym zaprosiliśmy szkoły z powiatu słupskiego do udziału w naszej imprezie ekologicznej pt. ,,By ziemia pozostała piękna i zasobna”. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Słupsku, Urząd Gminy w Damnicy i Nadleśnictwo Damnica.
22 kwietnia odbyły się spotkania uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Damnica, a 23 kwietnia spotkali się uczniowie gimnazjów z powiatu słupskiego. Gościliśmy gimnazjalistów z Potęgowa, Główczyc, Zagórzyc, Kobylnicy i Damna.
Chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na kwestie recyklingu i gospodarki odpadami. Naszym celem jest kształtowanie wśród młodzieży postawy człowieka świadomego zasad rządzących przyrodą i rozumiejącego  potrzebę segregowania odpadów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Po uroczystym powitaniu gości zaprezentowaliśmy program artystyczny pt. ,,Ekologiczny telekspress”- a w nim informacje ekologiczne ,, z przymrużeniem oka” z kraju i ze świata, inscenizację ,, Nie ma mocnych” – czyli ekologia według Pawlaka i Kargula przygotowaną przez klasę IA gimnazjum, występ Ekoludków z klasy IISP – ,,Na dzikim wysypisku” , ,,You can dans w naszej szkole”- taniec w wykonaniu ucz. z klas IIIB i IIIA, IIA i IIB gimnazjum i oczywiście tele-hit – ,,Tańcząca wiewióreczka” w wykonaniu zespołu wokalnego ,,Wesołe nutki” z klasy III SP.
Goście obejrzeli również prezentację multimedialną pt. – ,, Dobre rady na odpady „ przygotowaną przez Natalię Kopińską z klasy IIB i Karolinę Kozłowską z klasy IIIA. Cały występ był urozmaicony piosenkami ekologicznymi w wykonaniu chóru szkolnego.
Po części artystycznej zostały ogłoszone wyniki konkursów plastycznych :
1.  „Zwierzak z odzysku” –praca z wykorzystaniem materiałów wtórnych, jako promocja wykorzystania surowców wtórnych.
2. Konkurs plastyczny „Segreguj odpady” – plakat zachęcający do segregowania odpadów
Prace plastyczne prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny , wyróżniały się pomysłowością i nowatorstwem w podejściu do tematu. Komisja podczas oceny prac brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, oryginalność pomysłów, estetykę wykonania, różnorodność wykorzystanych materiałów.
Nagrody ufundował starosta powiatu słupskiego i wójt gminy Damnica. Nadleśniczy Nadleśnictwa Damnica przygotował dla każdej ze szkół pakiet z sadzonkami drzew.
Nagrody w postaci książek otrzymały następujące gimnazja i uczniowie:
– konkurs plastyczny ,,Zwierzaki z odzysku”:
I miejsce – Gimnazjum w Główczycach
Błażej Wołyński, Mateusz Haja, Tomasz Nowosielecki
II miejsce –Gimnazjum w Kobylnicy
– praca zespołowa – nagroda dla szkoły
III miejsce – Gimnazjum w Potęgowie – Mirosław Urbanowicz
– Gimnazjum w Damnicy- Klaudia Stańko
Wyróżnienie – Gimnazjum w Zagórzycy – Marta Galant, Martyna Adamarek, Katarzyna Żukowska, Aleksandra Wasilewska, Kinga Kratkowska
– konkurs plastyczny ,, Segreguj odpady”:
I miejsce – Gimnazjum w Kobylnicy – Justyna Budka, Anna Matusiak, Ewelina Adamczyk
II miejsce – Gimnazjum w Damnicy, Karolina Michalska, Małgorzata Repke
III miejsce – Gimnazjum w Damnie – Emilia Kulma
– Gimnazjum Główczyce, Dorota Chmie
Wyróżnienia: – Gimnazjum w Zagórzycy – Martyna Romska
– Gimnazjum w Główczycach – Dariusz Dąbrowski

Po części oficjalnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie odbyły się warsztaty praktycznej edukacji recyklingowej. W czasie warsztatów uczniowie poznali sposoby utylizacji odpadów i ich powtórnego wykorzystania. Na pamiątkę otrzymaliśmy materiały edukacyjne w postaci filmów, ulotek, planów lekcji. Pełni wrażeń i naładowani nową wiedzą wróciliśmy do domów, aby przypomnieć swoim najbliższym o konieczności segregowania odpadów i wprowadzić w życie proste zasady, które pozwolą zachować Ziemię piękną i zasobną. Iwona Kordylas