W związku z możliwością uznania województwa pomorskiego oraz innych obszarów Polski za regiony uznane za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku zaprasza na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami związków i grup producenckich zrzeszających producentów trzody chlewnej oraz hodowcami świń niezrzeszonymi, które odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w Biurze Powiatowym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4A, 76- 200 Słupsk.

Na spotkaniu omówiony zostanie również temat sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem przepisów prawa.