W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w Damnicy,
rozpoczęły się pracy przy wykonaniu przejście dla pieszych.
Zadania zostanie sfinansowane ze środków budżetowych gminy i Zarządu Dróg Powiatowych.