Obecnie trwają prace projektowe związane z przebudową drogi powiatowej w Starej Dąbrowie, które powinny zostać zakończone do końca czerwca bieżącego roku.

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przedstawiona gminie Damnica koncepcja zagospodarowania terenu zakłada budowę m.in. chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz dwóch „wysp” spowalniających ruch samochodów.
👉Takie rozwiązania mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym.
👉Ponadto projekt zakłada budowę odwodnienia, które rozwiąże problem często zalewanej drogi na odcinku przy stawie.

Gmina Damnica w budżecie na rok 2020 posiada zabezpieczone środki stanowiące nasz udział w realizacji przebudowy drogi.