Prace budowlane na placach budowy świetlic w Bobrownikach i Karzniczne nie zwalniają. Na budynku w Bobrownikach jest już pokrywa dachowa, natomiast w Karzniczce w dniu wczorajszym, jednocześnie pracownicy układali blachę na dachu budynku, płyty ażurowe wokół obiektu i przygotowywali grunt na położenie nowego chodnika.