Wczoraj na teren budowy żłobka dojechała więźba dachowa, co znacznie przyspieszy prowadzone prace. W szczególności jej montaż wraz z pokrywą dachową pozwoli na zintensyfikowanie robót wewnątrz budynku.

Dotychczas wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, zakończono etap budowy fundamentów i postawiono ściany zewnętrzne, a także rozebrano część ocieplenia budynku szkoły.

Przypomnijmy, że inwestycja dotyczy nie tylko budowy pierwszego żłobka w naszej gminie ale również rozbudowę istniejącego w Damnicy przedszkola.

Koszt zadania to blisko 2 mln zł, które w 100% pochodzą z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.