Rozpoczęły się prace polegające na wierceniu nowej studni dla ujęcia wody w Mianowicach

Zakres prac obejmuje wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody oraz likwidację studni głębinowej.

Koszt inwestycji 1 46 000 zł