plakat2

 

Ruszył nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze

Od 19 września 2018 r. mieszkańcy województwa pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych(do dwóch lokali mieszkalnych) na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Program skierowany jest również dla osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki .

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7tys. zł

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

-wymianę starych źródeł ciepła(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

-docieplenie przegród budynku

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

-montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i cwu

-instalację odnawialnych źródeł energii(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

-montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Terminy /Nabór

-realizacja programu: lata 2018-2029

-podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

-zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Nabór prowadzony w trybie ciągłym

 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się do programu jest:

-dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

-dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku .

Więcej informacji można uzyskać  :

-w WFOŚiGW w Gdańsku

  1. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

tel (58)743-18-00

e-mail : fundusz@wfos.gdansk.pl

osoba do kontaktu odnośnie programu Czyste Powietrze

Pan Michał Leszczyński

tel : (58) 743-18-82

 

email: michal.leszczynski@wfos.gdansk.pl

 

-na stronie internetowej:    www.wfos.gdansk.pl

pod zakładką: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze

-w Urzędzie Gminy Damnica

pokój nr. 16

Pani Sabina Szcześniak

tel : 59 844 44 49