Rozpoczęły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” .Przypomnijmy, że Gmina Damnica pozyskała środki finansowe w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 451 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Damnicy, Damnie i Zagórzycy oraz 53 nauczycieli z powyższych szkół. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego przez podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu będą odbywać się zajęcia edukacyjne przy użyciu nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Pierwsze partie pomocy naukowych już trafiły do gminnych szkół. Na zdjęciach zobaczyć można w pełni wyposażoną ze środków unijnych salę lekcyjną w Zespole Szkół w Damnie.  – Pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy w ramach projektu są bardzo wysokiej jakości i już zachęcają dzieci do aktywnej nauki – mówi Zbigniew Mazur, wicedyrektor szkoły i jednocześnie nauczyciel biologii. Sami uczniowie pytani o to, co im najbardziej się podoba, mieli ewidentną trudność z konkretną odpowiedzią. – Wszystko! – usłyszeliśmy od całej klasy. Jak mówi dyrektor Joanna Rusak  w chwili obecnej wyposażono w ZS Damno całą salę przyrodniczą. Są nowe, specjalistyczne szafy i gabloty, menzurki, globusy, wagi, eksponaty, mikroskopy… i wiele, wiele innych. – Istotne, że nauczyciele będą mogli zachęcać uczniów do nauki poprzez liczne doświadczenia – dodaje dyrektor Rusak.

Całkowita wartość projektu: 968 400,06 zł

Kwota dofinansowania UE: 919 980,06 zł

Okres realizacji projektu: od 28-09-2016 do 31-07-2018

1