W czwartek, 27 kwietnia w ZS Damnica odbyły się już po raz siódmy Targi Edukacyjne skierowane do uczniów klas III gimnazjum z terenu naszej gminy.

Zaproszenie na targi przyjęło 20 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego.

Głównym założeniem targów było umożliwienie prezentacji oferty wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, integracja społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, zapoznanie gimnazjalistów ze strukturą szkół ponadgimnazjalnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat ścieżki kariery edukacyjnej poprzez bezpośrednie kontakty gimnazjalistów z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku.

By zachęcić uczniów do podjęcia nauki w murach swojej szkoły, każda placówka starała się przedstawić siebie w sposób barwny i atrakcyjny. Podczas targów młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 oraz z zasadami i warunkami przyjęcia do określonej placówki.

Oficjalnego otwarcia VII Targów Edukacyjnych dokonał Wójt Gminy Damnica- Grzegorz Jaworski.

Targi edukacyjne przyniosły wymierne efekty. Uczniowie otrzymali niezbędne informacje, mieli przy tym możliwość bezpośredniej rozmowy
z nauczycielami i przedstawicielami uczniów, którymi niejednokrotnie byli absolwenci  gimnazjum. Wielu uczniów skorzystało z przygotowanych informacji rozdawanych w postaci ulotek, folderów, plakatów.

Organizacja Targów Edukacyjnych jest jednym z elementów prowadzonego w szkołach poradnictwa edukacyjno-zawodowego, przygotowującego młodzież do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Autor: ZS Damnica