W czwartek, 28 kwietnia 2016 Wójt Grzegorz Jaworski podpisał umowę na przebudowę budynku po dawnym przedszkolu w Damnicy.Inwestycja będzie polegała na adaptacji budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na pięć mieszkań socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnej infrastruktury. Wykonawcą inwestycji została firma ROM – BUD, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Lęborka. Firma zaoferowała najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji na wykonane roboty w postępowaniu przetargowym uzyskując najwyższą punktację.  Umowa opiewa na kwotę 553 115,95 złotych. Gmina Damnica uzyskała finansowe wsparcie na realizację tego zadania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, które wynosi 40 procent faktycznie poniesionych kosztów.  Ostateczny termin realizacji inwestycji został wyznaczony na 31 maja 2017 roku

Zdjęcia z przebiegu prac: