Zrealizowana została przebudowa drogi gminnej  – od drogi powiatowej do Kolonii Bięcino.

 Droga długości 700 m wykonano w technologii kruszywa łamanego stabilizowanego
tzw. droga utwardzona nie bitumiczna.

Inwestycja o wartości 136 500zł  wykonana i sfinansowana przez inwestora powstającej elektrowni wiatrowej.