W dniu 23 sierpnia 2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy drogi osiedlowej na ul. Leśnej w Damnicy. W ramach zadania przewidziano m.in. wykonanie drogi o długości 271,97 m, tj. nawierzchnię jezdni
z kostki betonowej szarej gr. 8 cm oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na połowę listopada 2016.