W listopadzie 2017 roku rozpoczął się remont ważnej drogi na terenie Gminy Damnica na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa. W ramach prowadzonej inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5,5 metra i pokryta nawierzchnią asfaltową. Na tym etapie prac wyremontowany zostanie odcinek o długości 1, 45 km. Koszt inwestycji wyniesie 1 014 906,70 zł, a jej finansowanie pokryje po 50% wartości  Gmina Damnica i Powiat Słupski.