Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w Bięcinie.
Wyremontowany odcinek prowadzący do tzw. „starej szkoły” zyskał nową nawierzchnię.
Prace polegały na usunięciu kamienia brukowego z jezdni i uzupełnieniu jej nawierzchnią betonową.
Ze ściągniętego kamienia ułożono pobocze, dzięki któremu łatwiej będzie się mijać kierowcom.
Remont drogi wykonany został przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy w ramach środków pochodzących z budżetu gminy.