Trwają prace modernizacyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej.

Zakres robót obejmuje przebudowę części drogi brukowanej w Domaradzu  poprzez pokrycie jej warstwą asfaltu na długości 170 mb, o szerokości 3 m wykonaniu obustronnych poboczy szerokości 0,75m z kruszywa łamanego.

Zdjęcia z prowadzonych prac.