Trwają pracę drogowe na ul. Leśnej i Parkowej w Damnicy.
👉Ich zakres obejmuje przebudowę ul. Leśnej z połączeniem w ul. Parkową na odcinku 641 mb – wykonana zostanie nowa nawierzchnia oraz chodniki.
👉Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonane oznakowanie, w tym wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.
👉Usunięte zostanie drzewo rosnące w zaprojektowanym chodniku przy ul. Parkowej, aby zapewnić możliwość swobodnego poruszania się.

Wykonawcą jest firma DROMOS Sp z o.o., która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego

Termin wykonania zadania to 14.08.2020, jednak wykonawca deklaruje, że prace zostaną zakończone do końca czerwca br.

Koszt robót 582 840,17 zł, z czego 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.