Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje przedłużenie chodnika z wjazdem do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łojewo.

Jest to realizacja wniosków mieszkańców sołectwa, którzy zgłaszali problem braku części tego chodnika, zlokalizowanego przy drodze powiatowej.

Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne projektów przebudowy dróg powiatowych. Niebawem przedstawione zostaną ostateczne ich wersje, jednak już teraz zapewnić można, że w Łojewie w ramach realizacji przebudowy drogi powiatowej powstanie chodnik wzdłuż wąwozu, na co czekają mieszkańcy.