W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Damnica Pan Andrzej Kordylas wraz z przedstawicielami PKP zawarli akt notarialny przenoszący bezpłatnie na rzecz Gminy Damnica użytkowanie wieczyste ul. Kolejowej w Damnicy. Podpisanie umowy odbyło się w kancelarii notarialnej w Gdańsku.

Cała procedura trwała ponad rok, a rozmowy o przejęcie tej drogi już prawie 3 lata. Po usilnych staraniach udało się i ul. Kolejowa stała się mieniem naszej gminy.

Przejęta droga to jeden ze strategicznych szlaków komunikacyjnych na terenie Damnicy. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy przemieszczający się na przystanek autobusowy czy kolejowy ale również liczne środki transportowe udające się do zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej przedsiębiorstw.

Przejęcie wskazanej drogi pozwoli nam na aplikowanie o środki zewnętrzne na ewentualną przebudowę czy remont jak również na bieżące jej utrzymanie z myślą o komforcie osób korzystających z tej drogi.

Wartość przejętego mienia to blisko 250 tys. zł.