Rozpoczęły się kolejne prace budowlane. Tym razem w ramach projektu : „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Damnicy.” Inwestycja została udzielona w drodze postępowania przetargowego firmie Hydro- Serwis z Sierakowic.
O postępach prac będziemy informować na bieżąco.