W związku ze wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Realizując zapisy ww. rozporządzenia wszystkie obiekty sportowe na terenie gminy Damnica zostają zamknięte do odwołania. Tym samym zawiesza się zajęcia odbywające się na boiskach i kompleksach sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W myśl przepisów rozporządzenia z boisk i innych obiektów sportowych mogą korzystać wyłącznie sportowcy zawodowi i członkowie kadry narodowej.