W dniu 30 czerwca 2017 roku Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy podpisało umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na remont budynku w Domaradzu.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony remont, modernizacja i zakupione wyposażenie do budynku CEiK w miejscowości Domaradz. Koszt remontu wynikający z podpisanej umowy to 95 000 zł, natomiast cały projekt obejmujący koszty remontu jak i zakupu wyposażenia szacowany jest na kwotę ponad 159 tysięcy złotych.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 67 000 zł.

W ramach wyposażenia zostaną zakupione m.in. sprzęt multimedialny, meble, sprzęt nagłaśniający, czy scena przenośna.