Remont chodnika w miejscowości Karzniczka na odcinku od budynku biurowego do dojścia

do budynku nr 4. Łączna powierzchnia z miejscami postojowymi to 140 m2, koszt 27.500,00 zł
przy udziale funduszu sołeckiego.  Naprawiony został również odcinek  33mb  chodnika przy pałacu
wraz z  uzupełnieniem ubytków ( z materiałów uzyskanych z rozbiórki chodnika) koszt zadania 10.000,00 zł.