W 2015 roku na odcinku Damnica – Zagórzyca przeprowadzono  prace polegające na przebudowie drogi powiatowej.
Inwestycja finansowana była przez Gminę Damnica i Powiat Słupski przy udziale finansowym po 50 % wartości. Zakres  obejmował m.in. poszerzenie jezdni do 5,5 m.

W trakcie prac: