➡️W Karzniczce zakończyły się  prace remontowe pobocza drogi gminnej na długości ok. 100 m.
➡️Roboty polegały na poszerzeniu pobocza drogi wraz z jej podbudową – technika asfaltowa oraz pobocze z kruszywa łamanego.
➡️Dodatkowo wykonana  została regulacja 2 wpustów ulicznych.
➡️Wykonawcą robót jest firma PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA „FORMELLA” S.C. MARIUSZ FORMELLA, TOMASZ FORMELLA wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.