W lipcu 2016 r. rozpoczęły  się prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Zagórzyca – Mianowice. Przypomnijmy, że w zeszłym roku zmodernizowano odcinek Damnica – Zagórzyca. W ramach prowadzonej inwestycji o długości około 2300 m  przewiduje się poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m oraz wykonanie trójwarstwowej nakładki bitumicznej wraz z poboczami z kruszywa łamanego oraz przełożenie istniejącego chodnika w miejscowości Mianowice. Inwestycja współfinansowana jest przez Gminę Damnica i Powiat Słupski po 50 procent wartości robót. W trakcie prowadzonych prac zostały wprowadzone ograniczenia, o czym informują nowo posadowione znaki drogowe.