Latem tego roku przeprowadzono prace remontowe w damnickim kościele. Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przez sołtysa Damnicy Zbigniewa Zagórowskiego.