Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych (temperatura w styczniu 8 stopni) rozpoczęto remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych. Obecnie wykonywane są prace
na ul. Korczaka i Górnej w Damnicy.
W następnej kolejności zostanie poprawiona droga w Karzniczce. Jednocześnie informujemy,
że prace będą sukcesywnie realizowane w pozostałych miejscowościach na  drogach gminnych .