Remont skrzyżowania przy ul. Witosa w Damnicy.
Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Słupskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się prace remontowe przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Kolejowej w Damnicy.
W ramach zadania wykonano montaż nowych krawężników wokół pasa zieleni. Następnie zostanie wymieniona nawierzchnia przy krawężnikach ze starego bruku na nawierzchnię bitumiczną.
Podczas trwania remontu, ruch odbywa się bez zmian, jednak mogą występować chwilowe trudności, za które przepraszamy.
Dziękujemy Staroście Słupskiemu i Zarządowi Dróg Powiatowych za pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Damnica o uporządkowanie tego terenu.